dokarmianie ptakow zimaZimą kontynuujemy dokarmianie ptaków, pamiętając, aby w rozwieszonych jesienią karmnikach nigdy nie zabrakło pokarmu. Dobrze, jeśli karmniki umocowaliśmy w miejscach jak najbardziej osłoniętych przed wiatrem, co zapobiega nadmiernemu rozsypywaniu się karmy, także zapewnia ptakom dodatkową osłonę przed niepogodą. Ptaki dobrze zapamiętują lokalizację karmników i tutaj szukają ratunku, gdy szron i śnieg ograniczają dostęp do pokarmu.

prace na działce po zimieNajmniej prac na działce mamy do wykonania w miesiącach zimowych, a zwłaszcza w grudniu i styczniu. Okres ten należy wykorzystać na konserwację i uzupełnienie narzędzi i sprzętu niezbędnego do uprawy gleby, cięcia drzew i krzewów oraz prac pielęgnacyjnych. Należy zadbać o to, aby narzędzia przechowywane były w pomieszczeniach suchych. Metalowe ich części powinny być starannie oczyszczone z resztek ziemi i powleczone cienką warstwą oleju maszynowego, co zabezpiecza je przed rdzewieniem. Narzędzia używane do cięcia drzew i krzewów jak sekatory i piłki należy w tym czasie naostrzyć i przygotować do nowego sezonu.

Kompost jesienią

Jednym z najcenniejszych nawozów organicznych wykorzystywanych w uprawach amatorskich jest kompost. Systematyczne stosowanie poprawia strukturę gleby i jej właściwości chemiczne, pobudza rozwój mikroorganizmów glebowych oraz dostarcza większość niezbędnych do życia roślin składników pokarmowych. 

Optymalne uwilgotnienie gleby jest jednym z podstawowych czynników decydujących o dobrym jakościowo i ilościowo plonie roślin. Należy pamiętać, iż spadek plonu może być wynikiem długotrwałych niedoborów wody jak i jej nadmiaru w glebie. Dlatego też podlewając rośliny trzeba mieć na uwadze kilka zasad poprawnego wykonania tego zabiegu.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.