Minowanie liści

Minowanie liści to jeden ze sposobów żerowania owadów. Samo słowo mina pochodzi prawdopodobnie z języka angielskiego w którym "mine" oznacza kopalnię, a "miner" to... górnik. Dlaczego niektóre owady wybrały taki właśnie sposób żerowania? Odpowiedź nie jest trudna.

Wewnątrz miny utrzymuje się stale wysoka wilgotność powietrza, wyższa od otoczenia temperatura, pozwalająca na szybsze zakończenie rozwoju - dlatego też owady rozwijające się wewnątrz min posiadają kilka pokoleń rocznie. Ponadto w minie znajduje się dostatek pokarmu i jest w miarę bezpiecznie, chociaż i tu potrafi dotrzeć wiele pasożytniczych błonkówek, składających jaja do ciał żerujących tutaj gąsienic.

Wystrój wężowiaczek to maleńki motyl (rozpiętość skrzydeł do 10 mm), często spotykany na jabłoniach, którego gąsienice żerując wewnątrz liści pozostawiają po sobie długi, wężowato powykręcany ślad o długości dochodzącej nawet do kilkunastu cm! Owad ten zimuje jako postać dorosła gdzieś w spękaniach kory lub w innych naturalnych kryjówkach. Wylatuje w kwietniu aby złożyć na liściach jaja trudne do zauważenia gołym okiem. Ponieważ wystrój posiada w ciągu roku trzy pokolenia (pokolenie to rozwój od jaja do postaci dorosłej), to wężowate ślady można by odnaleźć praktycznie przez cały sezon wegetacyjny.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.