sadzenie czosnku cebulki powietrzneCzosnek (Allium sativum L.) jest jedną z najstarszych roślin uprawianych w celach przyprawowych i leczniczych. Do znanych, ale rzadziej stosowanych metod rozmnażania tego warzywa należy uprawa z cebulek powietrznych wysadzanych wiosną lub jesienią. Jest to prosty i łatwy sposób otrzymywania pełnowartościowych główek czosnku. Cebulki powietrzne zaopatrzone w materiały zapasowe, stożek wzrostu i zaczątek korzenia swą budową zbliżone są do ząbków. Wysiane tworzą silne rośliny o dużych kwiatostanach i cebulkach a także główkach podzielonych na ząbki. Rośliny wyrosłe z cebulek kwiatostanowych cechuje wysoka odporność na porażenie przez choroby podczas okresu wegetacji.

Jakość cebulek powietrznych w dużym stopniu zależy od warunków ich tworzenia na roślinie, od temperatury i czasu ich przechowywania. Cebulki powstałe w wilgotne i chłodne lata, przy sadzeniu jesiennym charakteryzuje niska siła kiełkowania, nie ukorzeniają się lub ukorzeniają się słabo a w czasie zimy giną. Cebulki powstałe w lata ciepłe i suche cechuje większa siła kiełkowania. Siła kiełkowania zależy w dużym stopniu od temperatury w jakiej są przechowywane. Cebulki przechowywane w temperaturze 15-20°C maj zwiększoną siłę kiełkowania w porównaniu do cebulek przechowy wanych w niskich temperaturach (0-5°C).

Przy uprawie czosnku z cebulek kwiatostanowych należy zwróci uwagę na ich wielkość. Stwierdzono zależność między wielkością cebulek powietrznych a liczbą wyrosłych roślin. Jeżeli wysadzamy cebulki większe to możemy liczyć na wczesne i gęste wschody. Cebulki drobne o średnicy 3-5 mm potrzebują do skiełkowania dłuższego czasu.

Cebulki kwiatostanowe możemy wysadzać wiosną lub jesienią. Jeśli cebulki będziemy wysiewać wiosną, wówczas należy przechowwać je w kwiatostanach, ponieważ wymłócone jesienią stają się podatne na porażenie przez choroby. Cebulki przechowywane do wiosny w 15% tracą łuskę ochronną, przez co częściej chorują i po posadzeniu psują się. Z siewu wiosennego otrzymuje się więcej nie podzielonych główek (do 65%) oraz dużo niższy plon, z tego powodu zalecany jest siew jesienny w drugiej połowie października i począkach listopada. Cebulki posiane jesienią silnie się ukorzeniają, dobrze zimują, tworzą silne siewki z których wyrastają duże główki dające dwu-, trzykrotnie większy plon od wysianych wiosną.

Cebulki powietrzne siejemy w rzędy odległe o 20-30 cm a nawet 10-30 cm. W rzędzie duże cebulki sadzimy co 10 cm, mniejsze -3-5 cm. Przy gęstym siewie duży procent cebulek powietrznych rozwija się w główki nie podzielone na ząbki. Gęstość sadzenia zależy od terminu uprawy i wielkości cebulek. Przy jesiennym siewie głębokość ta powinna wynosić 5 cm, przy wiosennym 3-4 cm. Cebule duże sadzimy na głębokości 5 cm, natomiast drobne na 3 cm. Termin zbioru czosnku przy tej metodzie uprawy przypada na przełomie lipca i sierpnia, podobnie jak przy uprawie tradycyjnej (wysadzanie ząbków).

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.