inspekty cieple Wiosną przygotowuje się na działkach inspekty. Najczęściej wykorzystuje się inspekty ciepłe, ogrzewane biologicznie lub inspekty zimne. Inspekty wykorzystywane są do produkcji rozsady oraz do przyspieszonej uprawy warzyw. Pod inspekty należy wybrać miejsca dobrze osłonięte od wiatrów i dobrze nasłonecznione, o nie podmokłym podłożu. Zależnie od typu inspektu, ustawiamy je w różnych kierunkach. Jednospadowe - wzdłuż osi wschód-zachód, ustawiając niższy bok od strony południowej. Dzięki takiemu ustawieniu, rośliny będą miały zapewnione najlepsze warunki świetlne i cieplne. Inspekty dwuspadowe ustawiamy wzdłuż osi północ-południe.

Skrzynie inspektowe mogą być zagłębione lub ustawione na powierzchni gleby. Skrzynie zagłębione są mniej narażone na straty ciepła. Im wcześniej zakładany jest inspekt, tym grubość podkładu grzejnego musi być większa (w najwcześniejszych terminach powinna ona wynosić ok. 40 cm). Inspekt zagłębiony wypełniany jest podłożem grzejnym po sam brzeg. Boki skrzyń inspektowych na zewnątrz powinny być obłożone materiałem grzejnym. Następnie skrzynie przykrywane są oknami i matami słomianymi aby ograniczyć straty ciepła. Gdy inspekt wewnątrz się ogrzeje (po 3-4 dniach), należy udeptać podkład grzejny, posypać wapnem i usypać ok. 20 cm warstwę ziemi. Całość ponownie okryć. Po kilku dniach gdy ziemia się zagrzeje, można wysiewać nasiona.

W inspekcie ciepłym już od połowy marca można wysadzać rozsadę kapusty wczesnej, kalafiorów, kalarepy. Inspekty zimne oraz niskie tunele foliowe zakładane są na początku marca, do ogrzewania wykorzystywana jest tu wyłącznie energia słoneczna. Gleba na której są ustawiane, powinna być żyzna, ciepła, dobrze nawieziona obornikiem lub kompostem, ponieważ rośliny uprawiane są bezpośrednio w gruncie. W inspektach zimnych oraz niskich tunelach foliowych od połowy marca można wysiewać nasiona rzodkiewki, kopru, sałaty, w późniejszym okresie przygotowywać rozsadę warzyw na zbiór letni: kapusty wczesnej i średniowczesnej, kalafiorów i brokułów. Do zimnych inspektów i tuneli foliowych można także wysadzać rozsadę przygotowaną w szklarniach lub ciepłych inspektach. Niskie tunele foliowe mogą także posłużyć do przykrycia zagonów z cebulą i sałatą z siewu jesiennego i marchwią z siewu przedzimowego, aby przyspieszyć ich plonowanie.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.