warzywnikChcąc osiągnąć obfite plony warzyw, musimy wszystko od początku dobrze przemyśleć i zaplanować z ołówkiem w ręku. Przede wszystkim trzeba zastanowić się jakie gatunki warzyw chcemy uprawiać, w jakim celu i w jakich ilościach. Należy zapoznać się z ich wymaganiami co do klimatu i gleby. Musimy też wiedzieć jaki typ gleby występuje na działce. W tym celu próbki gleby z naszej działki należy przesłać do stacji chemiczno-rolniczej.

Na glebach słabszych początkowo lepiej zrezygnować z uprawy warzyw o dużych wymaganiach glebowych, takich jak: ogórek, kalafior czy kapusta pekińska. Nie należy się jednak zrażać, gdyż po kilku latach intensywnego nawożenia organicznego i przestrzegania właściwej uprawy możemy ją doprowadzić do stanu umożliwiającego uprawę dowolnych gatunków warzyw.

Ważne jest także położenie działki w stosunki do stron świata, gdyż warzywa są roślinami światłolubnymi i nie znoszą cienia. Trzeba pomyśleć o stworzeniu roślinom odpowiedniego mikroklimatu poprzez wyznaczenie grządek o wystawie południowej i osłonięcie ich od wiatrów wiejących najczęściej od strony zachodniej i północnej (np. pasem kukurydzy cukrowej lub fasolitycznej).

Planując warzywnik dobrze jest jego powierzchnię podzielić na 4 części, co znacznie ułatwi nam ustalenie właściwego zmianowania i płodozmianu. Co roku połowę powierzchni przekopujemy z nawozem organicznym (najlepiej obornikiem stosowanym jesienią, a tylko wyjątkowo wczesną wiosną). Na grządkach z obornikiem, na jednej ćwiartce sadzimy warzywa kapustne, a na drugiej psiankowate i dyniowale. Trzecią ćwiartkę przeznaczamy pod warzywa korzeniowe i cebulowe, a czwartą – pod strączkowe. Uprawiając te same rośliny co roku na innej ćwiartce wracamy z nimi na to samo miejsce dopiero w piątym roku.

Grządki należy tak wyznaczyć, aby wszystkie miały tę samą szerokość – najlepiej 100-120 cm. Pozwala to na dobry dostęp z obu stron do jej środka, co znacznie ułatwia wysiewy i wszelkie prace pielęgnacyjne. Pomiędzy zagonami wyznaczamy ścieżki szerokości 30 cm (jedynie ścieżka główna powinna być szersza – 50 cm).

Początkującym działkowcom nie radzimy planować zbyt dużej powierzchni warzywnika, lepiej będzie nastawić się na maksymalne wykorzystanie mniejszej powierzchni, którą łatwiej wzbogacić w materię organiczną. Należy tak więc planować uprawy, aby na tej samej grządce w jednym sezonie uprawiać co najmniej dwie rośliny po sobie. A więc oprócz plonu głównego stosujemy przedplon lub poplon. Możemy także zaplanować uprawę współrzędną, która jest jednak często kłopotliwa i wymaga bardzo dobrej wiedzy fachowej. Jest ona godna polecenia szczególnie w intensywnej uprawie pod osłonami w celu jak najlepszego wykorzystania powierzchni osłoniętej (np. sałata w międzyrzędziach pomidorów).

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.