Pierwsza połowa kwietnia, to ostateczny termin, w którym można posadzić na działce nodrzewka we lub krzewy owocowe. Pamiętajmy, że opóźnienie sadzenia wpływa niekorzystnie na przyjmowanie się roślin i dalszy ich wzrost. Dokonując wiosną zakupu drzewek czy krzewów, zwracajmy uwagę na wygląd roślin i ich stan zdrowotny. Drzewka powinny mieć prosty pień i dobrze rozwinięty system korzeniowy - bez guzowatych narośli.

Korzenie nie mogą być przesuszone lub uszkodzone przez mróz. Kora na pędach powinna być jędrna, nie pomarszczona. Na pniu i pędach nie powinno być uszkodzeń mechanicznych oraz objawów występowania chorób np.: na wierzchołkowych częściach pędów agrestu i porzeczek czarnych może być szarobiały nalot co świadczy o porażeniu tych pędów przez amerykańskiego mączniaka agrestu. Podczas transportu na miejsce przeznaczenia, materiał roślinny powinien mieć zabezpieczony system korzeniowy przed przesuszeniem.

Gleba w miejscu sadzenia powinna być już jesienią starannie przygotowana - nawieziona kompostem lub obornikiem i głęboko przekopana. Dołek do sadzenia powinien mieć taką wielkość, aby swobodnie układał się w nim system korzeniowy. Drzewka sadzimy 2-3 cm głębiej niż rosły w szkółce, ale miejsce okulizacji pozostawiamy nad powierzchnią gleby. Krzewy agrestu i porzeczek sadzi się do 10 cm głębiej. Po wypełnieniu dołka ziemią i dokładnym jej udeptaniu należy wokół posadzonych roślin zrobić misę i obficie podlać. Drzewka i krzewy owocowe sadzone wiosną wymagają kilkakrotnego podlewania. Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja przyjęciu się drzewek i wydaniu nowych, silnych przyrostów.

Po posadzeniu, drzewa i krzewy należy przyciąć. Agrest i porzeczki przycinamy nad 2-3 pąkiem nad ziemią, a maliny tuż nad ziemią. U drzewek posiadających rozgałęzienia w pierwszej kolejności wycinamy pędy znajdujące się na pniu do wysokości 50-60 cm od ziemi, jeśli powyżej tego miejsca na drzewku występują pędy boczne, to pozostawiamy 3-5 symetrycznie położonych pędów i skracamy je od 1/4 do 1/3 ich długości, a pozostałe wycinamy „na obrączkę". Przewodnik skracamy na wysokości 30-40 cm nad najwyżej położonym pędem bocznym. Jeśli drzewko nie posiada pędów bocznych, to przewodnik przycinamy na wysokości 70-90 cm od ziemi.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.