przeglad sadu na wiosne Po zimie należy dokładnie skontrolować czy kora u podstawy pnia drzew nie została ogryziona przez szkodniki. Jeśli takie uszkodzenia zauważymy, to należy je niezwłocznie zasmarować pastą Funaben 3. Jeżeli uszkodzenia kory na pniu są większe, należy przygotować się do wykonania w następnym miesiącu szczepienia mostowego. Początek marca to ostateczny termin wykonania oprysku drzew brzoskwiń preparatem Syllit w stężeniu 0,5% przeciwko kędzierzawości liści brzoskwiń. Drzewa powinny być opryskane bardzo dokładnie.

W marcu przystępujemy do wykonania na starszych drzewach cięcia prześwietlającego. Cięcie rozpoczynamy od drzew jabłoni, grusz i śliw, a z krzewów jagodowych prześwietlamy krzewy agrestu, porzeczek czarnych, czerwonych i białych. Drzewa o nadmiernie wysokich koronach należy obniżyć do takiej wysokości, aby wszystkie prace (opryski, cięcie, zbiór owoców) można było wykonać dokładnie i bez narażania się na upadek. Cel ten osiągniemy przez przycięcie przewodnika nad wybraną na odpowiedniej wysokości gałęzią boczną.

Przystępując do prześwietlania krzewów podobny schemat cięcia można przyjąć dla agrestu, porzeczek czerwonych i białych. Wycinamy pędy starsze niż czteroletnie oraz pędy słabe, zagęszczające środek krzewu, pędy pokładające się na ziemi i uszkodzone. Natomiast u porzeczek czarnych w krzewie powinny pozostać (w określonej ilości) tylko pędy jedno-, dwu- i trzyletnie. Pędy starsze należy wycinać, gdyż słabo plonują i dają owoce gorszej jakości.

Jeżeli u malin pędy owocujące nie zostały wycięte, to należy jak najszybciej je wyciąć i spalić, gdyż jest to najskuteczniejszy sposób niszczenia przetrwalnikowych form chorób oraz zimujących w spękaniach kory form szkodników.

Jeżeli planujemy uzupełnienie nasadzeń drzew czy krzewów należy przygotować miejsce pod ich posadzenie. Należy pamiętać, że sadzenie wiosenne daje najlepsze efekty tylko wtedy, gdy wykonujemy je możliwie wcześnie - kiedy pozwolą na to warunki pogodowe. Kupując wiosną drzewka i krzewy zwracamy uwagę na ich stan zdrowotny. Korzenie nie mogą być obumarłe lub przesuszone, a kora na pędach powinna być świeża, bez zmarszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.