szkolka gdzie kupowac drzewkaDobry materiał szkółkarski - to połowa sukcesu. W powiedzeniu tym jest wiele prawdy bowiem od jakości drzewek i krzewów, ich kondycji i stanu zdrowotnego zależał będzie ich dobry wzrost i plonowanie. Drzewa owocowe i krzewy jagodowe kupuje się najczęściej w dwóch terminach - jesienią (październik do połowy listopada) lub wiosną (marzec-kwiecień). Jesienią oferta handlowa w szkółkach i punktach sprzedaży jest bardzo bogata i umożliwia dokonanie pożądanego przez nas wyboru gatunków i odmian drzew i krzewów zgodnie z naszymi potrzebami.

Natomiast wiosną, asortyment sprzedawanych drzew i krzewów owocowych jest już zwykle ograniczony, najczęściej pod względem odmianowym, ale często również pod względem jakościowym - gdyż główna masa towarowa była skierowana do sprzedaży jesienią. Należy pamiętać, że im później podejmiemy decyzję o zakupie, tym mniejsze mamy szanse na znalezienie poszukiwanego przez nas gatunku czy też odmiany.

Gdzie należy kupować drzewka i krzewy? Materiał do sadzenia można kupować w szkółkach - bezpośrednio u producenta, pod warunkiem, że taką sprzedaż prowadzi. Najczęściej jednak zakupu dokonuje się w znanym nam punkcie sprzedaży materiału szkółkarskiego, w którym poza zakupem można uzyskać poradę i rzetelną informację na temat siły wzrostu drzewa, pory wchodzenia w okres plonowania, pory dojrzewania owoców. Nie należy dokonywać tego typu zakupów u przygodnych sprzedawców, a także na niektórych targowiskach, gdyż u takich handlarzy kupujemy po trosze przysłowiowego „kota w worku" - bo „co z tego wyrośnie" okazuje się dopiero po upływie kilku lat, a wtedy na jakąkolwiek reklamację jest za późno.

Wszystkie drzewka i krzewy owocowe znajdujące się w sprzedaży muszą posiadać etykietę, na której podana jest nazwa i adres producenta, nazwa gatunku, odmiany, podkładki, rok kwalifikacji (dopuszczenia do obrotu). Etykiety na drzewkach mogą być w kolorze białym lub pomarańczowym, muszą też zawierać dodatkową informację o statusie zdrowotności rośliny (WW - wolny od wirusów lub NT - nie testowane). Obecność etykiety na drzewku świadczy o tym, że materiał ten podlegał komisyjnej ocenie polowej (między innymi pod względem zdrowotności i czystości odmianowej) i został zakwalifikowany do sprzedaży. Kwalifikację owocowego materiału szkółkarskiego przeprowadzają Okręgowe Inspektoraty Inspekcji Nasiennej. Etykieta i paragon zakupu stanowią także dowód do ewentualnej reklamacji. Drzewka bez etykiet - pochodzą z nielegalnej produkcji i nie mogą stanowić przedmiotu handlu.

Drzewka znajdujące się w sprzedaży powinny mieć prosty pień i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Niedopuszczalne jest występowanie na szyjce korzeniowej lub korzeniach guzowatych narośli. Korzenie nie mogą być przesuszone lub uszkodzone przez mróz. Kora na pędach i pniu powinna być świeża, jędrna, nie pomarszczona. Na drzewkach i krzewach nie powinno być objawów występowania chorób (np. mączniaka na pędach agrestu lub porzeczki czarnej) i szkodników.

Po dokonaniu zakupu, podczas przewożenia materiału roślinnego, system korzeniowy należy starannie zabezpieczyć przed przesuszeniem przez zwilżenie korzeni woda i owinięcie folią. Po przywiezieniu na miejsce drzewka należy jak najszybciej posadzić lub zadołować, aby korzenie nie uległy przesuszeniu. Przesuszenie korzeni jest jedną z częstych przyczyn nie przyjmowania się drzewek i krzewów.

W sprzedaży coraz częściej spotkać można drzewka jabłoni, czereśni, a z roślin jagodowych krzewy borówki wysokiej wyprodukowane w pojemnikach. Tak wyprodukowany materiał jest droższy, można go jednak wysadzić na działce w dowolnym terminie, w okresie od wiosny do jesieni.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.