Porastanie mchem, porostami lub glonami zagraża przede wszystkim kamieniom o strukturze porowatej: piaskowcom, wapieniom i niepolerowanym marmurom. Rośliny, wrastając w głąb skały, doprowadzają do zablokowania kanałów ułatwiających parowanie wody i w konsekwencji do stopniowego kruszenia się powierzchni. Nie dotyczy to kamieni twardych, o krystalicznej strukturze: granitów, bazaltów lub porfirów.

Przystępując do oczyszczenia kamienia, spróbujmy najpierw określić przyczynę obecności mchów i glonów. Pojawiają się one najczęściej w pobliżu miejsc wilgotnych, ocienionych, nieprzewiewnych i często zalewanych wodą (np. z uszkodzonej rynny), a także w miejscach osłoniętych roślinami, które utrudniają wysychanie kamienia po deszczu. Przystępując do walki z mchem i glonami, najpierw należy naprawić ewentualne uszkodzenia rynien i wyciąć nadmiar roślin, a następnie usunąć szpecące naloty.

Na rynku dostępne są różne preparaty usuwające jednocześnie grzyby, mchy, porosty i glony. Do najlepszych należą: Fungan, Algat, Boracol (można je kupić w składach budowlanych i sklepach chemicznych).

Preparaty nakładamy pędzlem lub wałkiem. Po kilku godzinach resztki roślin zmywamy wodą albo zmiatamy. Poza szybkim usuwaniem zanieczyszczeń wymienione chemikalia na dość długo zabezpieczają powierzchnię kamienia przed zarastaniem. Uwaga! Przed zastosowaniem środków grzybobójczych należy przeczytać instrukcję.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.