Energia odnawialna

Energia odnawialna to energia, którą uzyskujemy z naturalnych procesów przyrodniczych. Jej źródła same odnawiają się w krótkim czasie, nie ulegają zatem wyczerpaniu. Do OZE (czyli odnawialnych źródeł energii) zalicza się energię z promieniowania słonecznego, wiatrową, wodną, geotermalną, a także pozyskaną z biomasy.

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE. Możemy je skutecznie przekształcić zarówno w ciepło (kolektory słoneczne), jak i prąd (ogniwa fotowoltaiczne, choć są i takie, które dostarczają też ciepło). W Polsce bardziej znane i wykorzystywane są kolektory, zazwyczaj do podgrzewania wody do mycia lub w basenie.

ENERGIA GEOTERMALNA. Jej wykorzystanie polega na wierceniu głębokich otworów w celu pozyskania wód o temperaturze 40-200°C. Wody te kieruje się następnie do wymienników ciepła, które odbierają ciepło i przekazują je do sieci ciepłowniczych. Tak ogrzewa się całe osiedla i miasta. W budownictwie indywidualnym do pozyskiwania ciepła z gruntu i wód gruntowych służą pompy ciepła.

BIOMASA. To paliwa pochodzenia roślinnego - zrębki, drewno w postaci polan, pelety, ziarna zbóż i słoma oraz rośliny energetyczne (szybko rosnące wierzby, topole). Spalanie biomasy uważa się za korzystne dla środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostaje się tyle CO2, ile te drzewa i rośliny pochłaniają podczas swojego wzrostu.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.