mechMech można nazwać najbardziej uporczywym chwastem na trawnikach. Skuteczna walka z nim, przy pomocy metody bezpośredniej, czyli mechanicznej okazuje się w praktyce nierealna. Wydaje się nam, że poprzez intensywne grabienie i dokładne usuwanie tych roślin pozbyliśmy się ich na stałe, jednak po stosunkowo krótkim czasie już pojawiają się liczne kolonie tych małych, ekspansywnych roślin, które znów szybko opanowują trawnik.

Mech na trawniku pojawia się i intensywnie rozrasta niezależnie od stron świata.

Przyczyny jego pojawiania się są rozmaite, a mianowicie:

- zbyt kwaśna gleba,

- wilgoć, która sprzyja rozwoju mchu. Miejsca długotrwale mokre wiosną i jesienią mchy pokrywają bardzo szybko,

- podłoże gliniaste i nieprzepuszczalne - dobre siedlisko rozwoju mchów,

- znaczne ocienienie powierzchni trawnika,

- nieprawidłowe nawożenie oraz zbyt niskie koszenie.

Zwalczanie mchu:

- wapnowanie (po stwierdzeniu podłoża kwaśnego, najlepiej nawozem wapniowo-magnezowym, w postaci węglanowej), w ilości - zależnie od zakwaszenia - 5-10 kg na 100 m2,

- nawożenie trawnika, to kolejny etap walki. Prawidłowe stosowanie nawożenia wzmacnia trawnik, powodując intensywny jego wzrost i rozwój traw,

- niskie koszenie (poniżej 2 cm) osłabia trawę i powoduje łatwiejsze rozrastanie się mchu, zatem najlepiej trawnik kosić na wysokość około 6 cm (trawnik rekreacyjny). Najkorzystniejsze jest koszenie na jednakową wysokość, przez cały okres wegetacji, kosiarką z pojemnikiem na trawę,

- aeracja (przewietrzanie) i wertykulacja (cięcie pionowe darni), znacznie utrudniają rozwój mchu. Regularne piaskowanie daje dobre rezultaty - powierzchnia gleby łatwiej chłonie wodę,

- zwykle szybko sięgamy po preparaty chemiczne, ale pamiętajmy, że nie są one obojętne dla trawnika i drobnoustrojów glebowych. Ogólnie dostępne środki chemiczne do zwalczania mchu, np. Antymech, powodują „spalenie" tych roślin. Powstają wtedy brunatne place, które należy wygrabić i obsiać mieszanką traw gazonowych, o składzie podobnym do uprzednio zastosowanego. Można również stosować mieszanki regeneracyjne. Zwykle jednak zdarza się, że po kilku tygodniach, ze względu na ponowne pojawianie się mchu powtórzyć trzeba zabieg chemicznego opryskiwania,

-zastosowanie środków niszczących mech we wrześniu ma ostatecznie wytępić te rośliny, ale nasza czujność w latach następnych nie może zostać uśpiona.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.